Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.25.2020.

  14 października 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację i konfigurację 2 szt. przełączników szkieletowych sieci wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń.”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zaproszeniu

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.55.2020

  09 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę do siedziby Zamawiającego zasilacza programowalnego DC model IT6006C-800-25 firmy ITECH wraz z oprogramowaniem SAS1000M

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.54.2020

  06 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie 3 interaktywnych kursów dla konsumentów przeznaczonych do umieszczenia na platformie edukacyjnej w środowisku Open edX”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.53.2020

  06 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą sprzętu do wideokonferencji z akcesoriami, w podziale na 3 zadania (części)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.53.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.52.2020

  06 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.5.52.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.51.2020

  05 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie usługi przewozu pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej do pracy i z pracy w CSKER i CLBT na trasie Mińsk Mazowiecki – Borucza – Mińsk Mazowiecki”