Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2020

  07 lutego 2020

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na świadczenie usług kurierskich.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BA.WZP.26.10.2020

  06 lutego 2020

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.4.2020

  04 lutego 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę oleju napędowego w ilości 2 000 litrów do agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.4.2020

 • Informacja z otwarcia ofert - sprawa BA.WZP.26.10.2020

  03 lutego 2020

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie "Usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy" - sprawa nr BA.WZP.26.10.2020