Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.20.2020

  10 lipca 2020

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej”. Sprawa numer: BA.WZP.26.20.2020.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2020

  10 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2020

  09 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert" - spr: BA.WZP.26.5.28.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.27.2020

  07 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę aparatury pomiarowej tj. analizatora kabli i anten”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020

  01 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie analizy nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacji obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, zgodnie z treścią i opisem przedmiotowego Zaproszenia