Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.41.2021

  09 września 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wsparcie techniczne producenta oprogramowania FME, posiadanego przez Zamawiającego oraz dostarczenie 3 licencji oprogramowania FME Professional Edition Floating. Nr sprawy BA.WZP.26.5.41.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.40.2021

  08 września 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest Rozbudowa elementów systemu inTELi poprzez zaprojektowanie, dostarczenie, testowanie i wdrożenie w „Platformie prezentującej atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” Sprawa nr - BA.WZP.26.5.40.2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.39.2021

  07 września 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Wydzielenie pożarowe XIII piętra Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17" - sprawa numer BA.WZP.26.5.39.2021.

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.38.2021

  06 września 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa organizacji szkolenia z kompleksowego przetwarzania danych i zaawansowanej analizie w bazie PostgreSQL" numer sprawy BA.WZP.26.5.38.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.27.2021

  03 września 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Fortigate 601E” - numer sprawy: BA.WZP.26.27.2021.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.26.2021

  03 września 2021

  „Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zabezpieczeń CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast” - numer sprawy: BA.WZP.26.26.2021.