Zamówienia publiczne 2021

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa BA.WZP.26.12.2021

  06 maja 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”. Sprawa nr BA.WZP.26.12.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.12.2021

  05 maja 2021

  Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie badania jakości obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w Centrali UKE oraz w dwóch wybranych Delegaturach UKE metodą Mystery Client (Metodą Tajemniczego Klienta)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.12.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.12.2021

  04 maja 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Dostawę przenośnego zestawu do pomiarów sygnałów sieci komórkowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.12.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.11.2021

  30 kwietnia 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostępu (SKD), systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) dla pomieszczenia nr 225 w obiekcie UKE w Boruczy”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.11.2021.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2021

  28 kwietnia 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Dostawę 11 szt. przenośnych analizatorów widma do poszukiwania zakłóceń, pomiarów i monitoringu widma radiowego”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.10.2021

  23 kwietnia 2021

  Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądu okresowego i naprawy Elektronicznego Systemu Ewidencji Kluczy (ESEK) zainstalowanego w budynku centrali UKE w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym