Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2021

  21 kwietnia 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy projektu UKE platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną dostępnej pod adresem: inteli.uke.gov.pl, w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2021

  19 kwietnia 2021

  Zapytanie ofertowe na „Zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy usług wsparcia producenta na oprogramowanie firmy Atlassian”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021

  09 kwietnia 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Zapewnienie usługi wsparcia i modyfikacji Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów [ESOD]” – numer sprawy: BA.WZP.26.11.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.8.2021

  30 marca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie „Badania dostępności i użyteczności stron internetowych, mobilnych stron internetowych oraz aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.8.2021

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.9.2021

  30 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Cisco Nexus 9300 w/96p 1/10/25G, 12p 100G, MACsec capable”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.9.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.8.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Fortigate 601E”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.8.2021.