Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.7.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Modernizację macierzy NetApp FAS 2720 i macierzy NetApp FAS 8040”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.7.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.6.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zabezpieczeń CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.6.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.5.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń F5 BIG-IP i5800 LTM wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.5.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.7.2021

  26 marca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów o tematyce prawno-ekonomicznej, technicznej z zakresu telekomunikacji i poczty z/na język angielski”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.7.2021.

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Komunikacji Eletronicznej na 2021 r.

  25 marca 2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2021 r.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.6.2021

  24 marca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usługi wsparcia technicznego w koordynacji międzynarodowej nowych przydziałów BSS zgłoszonych do ITU w ramach załącznika 30/30A Regulaminu Radiokomunikacyjnego”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.6.2021.