Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.4.2021

  16 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Dostawę 4 szt. przełączników FC wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.4.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.3.2021

  16 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Dostawę 12 szt. przełączników zarządzalnych Ethernet wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.3.2021.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.10.2021

  15 marca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Opracowanie dokumentacji związanej z wdrażaną publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie kontroli oraz przeprowadzenie szkoleń” - numer sprawy: BA.WZP.26.10.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.5.2021

  11 marca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostępu (SKD), systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.2.2021

  26 lutego 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Wykonywanie usługi rozbudowy obecnie posiadanego środowiska typu blade i platformy do zarządzania tą infrastrukturą”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.2.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.4.2021

  24 lutego 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonywanie przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa, zainstalowanego w budynku centrali UKE w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.4.2021.