Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.3.2021

  17 lutego 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Przedłużenie usługi wsparcia dla 2szt. urządzeń HSM SafeNet ProtectServer External 2 wraz z wyrównaniem kontraktów do dnia 29.06.2022 roku”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.3.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.1.2021

  15 lutego 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Wykonywanie usługi wsparcia, aktualizacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów zrealizowanego i dostosowanego do potrzeb Urzędu”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.1.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2021

  10 lutego 2021

  Zapytanie ofertowe na „Prowadzenie profilaktycznej opieki nad kandydatami do pracy oraz pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.9.2021

  26 stycznia 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Świadczenie usługi łączności pomiędzy sieciami lokalnymi Systemu PLI CBD oraz innych usług przez okres 48 miesięcy” - numer sprawy: BA.WZP.26.9.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.1.2021

  22 stycznia 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu i rozwoju Serwisu Intranet zbudowanego w oparciu o Liferay Community Edition Portal 7 w ramach miesięcznego limitu 50 roboczogodzin”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.1.2021

 • Informacja o wyniku postępowania - sprawa nr BA.WZP.26.53.2020

  20 stycznia 2021

  Postępowanie w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”.