Zamówienia publiczne 2021

  • Informacja z otwarcia ofert – sprawa nr BA.WZP.26.53.2020

    15 stycznia 2021

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” – sprawa numer: BA.WZP.26.53.2020