Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.57.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe na "Wykonanie analizy mającej na celu określenie optymalnej metody pomiaru dostępności i jakości usług oferowanych przez sieci komórkowe wraz z możliwością określania miejsc o ograniczonym bądź całkowitym braku dostępu do usługi - sprawa numer BA.WZP.26.5.57.2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.56.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych" - sprawa numer BA.WZP.26.5.56.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - nr sprawy BA.WZP.26.6.50.2021

  08 października 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na rozbudowę klastra urządzeń F5 - nr sprawy BA.WZP.26.6.50.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa BA.WZP.26.6.49.2021

  08 października 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na opracowanie „Analizy przedwdrożeniowej systemu wsparcia kontroli infrastruktury światłowodowej - SKI” - sprawa nr BA.WZP.26.6.49.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.55.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe "Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support oraz roczne wsparcie typu Business Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji" - numer sprawy BA.WZP.26.5.55.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.54.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix w okresie 12 miesięcy"- numer sprawy BA.WZP.26.5.54.2021