Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.53.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe na usługę "Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Brocade będących w posiadaniu Zamawiającego na okres 12 miesięcy"- numer sprawy BA.WZP.26.5.53.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.40.2021

  08 października 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i wykonanie dwóch badań rocznych czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym”.

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.52.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe pt.: "Przeprowadzenie szkolenia on-line (8 grup) dla kadry kierowniczej (naczelnicy oraz liderzy) pt. ,,Lider w pracy zdalnej'' którego celem jest doraźna pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów powstających przy pracy zdalnej”. - numer sprawy BA.WZP.26.5.52.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.51.2021

  07 października 2021

  Zapytanie ofertowe pt.: "Usługa obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń on-line (7 grup) dla kadry kierowniczej (dyrektorzy, naczelnicy) pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”. - numer sprawy BA.WZP.26.5.51.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.50.2021

  07 października 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Usługa przewozu pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej do pracy i z pracy w CSKER i CLBT na trasie Mińsk Mazowiecki – Borucza – Mińsk Mazowiecki" - numer sprawy BA.WZP.26.5.50.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.45.2021

  07 października 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych o napędzie elektrycznym" - numer sprawy BA.WZP.26.45.2021