Zamówienia publiczne 2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.9.2021

  26 stycznia 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Świadczenie usługi łączności pomiędzy sieciami lokalnymi Systemu PLI CBD oraz innych usług przez okres 48 miesięcy” - numer sprawy: BA.WZP.26.9.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.1.2021

  22 stycznia 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu i rozwoju Serwisu Intranet zbudowanego w oparciu o Liferay Community Edition Portal 7 w ramach miesięcznego limitu 50 roboczogodzin”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.1.2021

 • Informacja o wyniku postępowania - sprawa nr BA.WZP.26.53.2020

  20 stycznia 2021

  Postępowanie w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”.

 • Informacja z otwarcia ofert – sprawa nr BA.WZP.26.53.2020

  15 stycznia 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” – sprawa numer: BA.WZP.26.53.2020