Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa BA.WZP.26.6.49.2021

  08 października 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na opracowanie „Analizy przedwdrożeniowej systemu wsparcia kontroli infrastruktury światłowodowej - SKI” - sprawa nr BA.WZP.26.6.49.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.55.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe "Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support oraz roczne wsparcie typu Business Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji" - numer sprawy BA.WZP.26.5.55.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.54.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix w okresie 12 miesięcy"- numer sprawy BA.WZP.26.5.54.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.53.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe na usługę "Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Brocade będących w posiadaniu Zamawiającego na okres 12 miesięcy"- numer sprawy BA.WZP.26.5.53.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.40.2021

  08 października 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i wykonanie dwóch badań rocznych czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym”.

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.52.2021

  08 października 2021

  Zapytanie ofertowe pt.: "Przeprowadzenie szkolenia on-line (8 grup) dla kadry kierowniczej (naczelnicy oraz liderzy) pt. ,,Lider w pracy zdalnej'' którego celem jest doraźna pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów powstających przy pracy zdalnej”. - numer sprawy BA.WZP.26.5.52.2021