Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.51.2021

  07 października 2021

  Zapytanie ofertowe pt.: "Usługa obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń on-line (7 grup) dla kadry kierowniczej (dyrektorzy, naczelnicy) pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”. - numer sprawy BA.WZP.26.5.51.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.50.2021

  07 października 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Usługa przewozu pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej do pracy i z pracy w CSKER i CLBT na trasie Mińsk Mazowiecki – Borucza – Mińsk Mazowiecki" - numer sprawy BA.WZP.26.5.50.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.45.2021

  07 października 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych o napędzie elektrycznym" - numer sprawy BA.WZP.26.45.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości - BA.WZP.26.6.48.2021

  06 października 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju - nr sprawy BA.WZP.26.6.48.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.41.2021

  06 października 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Badanie ankietowe użytkowników sieci światłowodowych" - numer sprawy BA.WZP.26.41.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.36.2021

  05 października 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Przeprowadzenie badań ankietowych w zakresie funkcjonowania rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów wśród użytkowników indywidualnych, instytucjonalnych” - numer sprawy: BA.WZP.26.36.2021.