Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.2.2021

  26 lutego 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Wykonywanie usługi rozbudowy obecnie posiadanego środowiska typu blade i platformy do zarządzania tą infrastrukturą”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.2.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.4.2021

  24 lutego 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonywanie przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa, zainstalowanego w budynku centrali UKE w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.4.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.3.2021

  17 lutego 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Przedłużenie usługi wsparcia dla 2szt. urządzeń HSM SafeNet ProtectServer External 2 wraz z wyrównaniem kontraktów do dnia 29.06.2022 roku”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.3.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.1.2021

  15 lutego 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Wykonywanie usługi wsparcia, aktualizacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów zrealizowanego i dostosowanego do potrzeb Urzędu”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.1.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2021

  10 lutego 2021

  Zapytanie ofertowe na „Prowadzenie profilaktycznej opieki nad kandydatami do pracy oraz pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2021