Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.7.2021

  26 marca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów o tematyce prawno-ekonomicznej, technicznej z zakresu telekomunikacji i poczty z/na język angielski”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.7.2021.

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Komunikacji Eletronicznej na 2021 r.

  25 marca 2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2021 r.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.6.2021

  24 marca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usługi wsparcia technicznego w koordynacji międzynarodowej nowych przydziałów BSS zgłoszonych do ITU w ramach załącznika 30/30A Regulaminu Radiokomunikacyjnego”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.6.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.4.2021

  16 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Dostawę 4 szt. przełączników FC wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.4.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.3.2021

  16 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Dostawę 12 szt. przełączników zarządzalnych Ethernet wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.3.2021.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.10.2021

  15 marca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Opracowanie dokumentacji związanej z wdrażaną publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie kontroli oraz przeprowadzenie szkoleń” - numer sprawy: BA.WZP.26.10.2021.