Zamówienia publiczne 2021

  • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.5.2021

    11 marca 2021

    Zaproszenie do składania ofert na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostępu (SKD), systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2021.