Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.8.2021

  30 marca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie „Badania dostępności i użyteczności stron internetowych, mobilnych stron internetowych oraz aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.8.2021

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.9.2021

  30 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Cisco Nexus 9300 w/96p 1/10/25G, 12p 100G, MACsec capable”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.9.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.8.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Fortigate 601E”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.8.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.7.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Modernizację macierzy NetApp FAS 2720 i macierzy NetApp FAS 8040”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.7.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.6.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zabezpieczeń CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.6.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.5.2021

  29 marca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowę o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń F5 BIG-IP i5800 LTM wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.5.2021.