Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.19.2021

  28 czerwca 2021

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa przełączników zarządzalnych Ethernet oraz FC wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2021

  18 czerwca 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 oraz 463233181”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.22.2021

  16 czerwca 2021

  Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie badania jakości obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w Centrali UKE oraz w dwóch wybranych Delegaturach UKE metodą Mystery Client (Metodą Tajemniczego Klienta)” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.22.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.21.2021

  15 czerwca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Dostawa do siedziby Zamawiającego modulatora sygnałów model DTU-315-GOLD firmy DekTec” – sprawa numer: BA.WZP.26.5.21.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.17.2021

  11 czerwca 2021

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego marki Atos Unify OpenScape Enterprise Express (OSEE)

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.14.2021

  11 czerwca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Zakup i dostawę 11 szt. analizatorów widma o zakresie pomiarowym do 8 GHz” - sprawa nr BA.WZP.26.14.2021.