Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2021

  23 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.27.2021

  20 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa w obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy" – sprawa numer: BA.WZP.26.5.27.2021.2.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.19.2021

  19 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - numer sprawy: BA.WZP.26.19.2021.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.20.2021

  14 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych” - numer sprawy: BA.WZP.26.20.2021.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.16.2021

  14 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę posiadanego środowiska serwerowego typu blade” - numer sprawy: BA.WZP.26.16.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2021

  13 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe na „Zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących rynków komunikacji elektronicznej na okres dwunastu albo dwudziestu czterech miesięcy”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2021