Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2021

  12 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Produkcja 3 filmów edukacyjnych na potrzeby kampanii „Ja Online” oraz „Klikam z głową”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.24.2021.2.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.21.2021

  12 lipca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozbudowa o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Cisco Nexus 9300 w/96p 1/10/25G, 12p 100G, MACsec capable wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta” - sprawa nr BA.WZP.26.6.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.20.2021

  05 lipca 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dotyczącego budowy i paszportyzacji sieci FTTH”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.20.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.23.2021

  02 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych zainstalowanych na obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.23.2021.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.17.2021

  01 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Dostawa i konfiguracja zestawu do pomiarów sygnałów sieci komórkowych” - numer sprawy: BA.WZP.26.17.2021.