Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - BA.WZP.26.6.24.2021

  28 lipca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących rynków komunikacji elektronicznej na okres dwunastu albo dwudziestu czterech miesięcy” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.24.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - BA.WZP.26.6.23.2021

  27 lipca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Rozwój systemu Business Intelligence w UKE” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.23.2021.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.21.2021

  27 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację posiadanego przez Zamawiającego systemu macierzowego” - numer sprawy: BA.WZP.26.21.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - BA.WZP.26.6.22.2021

  26 lipca 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Modyfikację Modelu Popytowo-Kosztowego wraz usługą wsparcia” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.22.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.29.2021

  26 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Alcatel na okres 12 miesięcy”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zapytania – sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2021.1.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.18.2021

  23 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” - numer sprawy: BA.WZP.26.18.2021.