Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia

  24 sierpnia 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na "Zakup dostępu do narzędzia online z bazą danych w zakresie planów taryfowych usług komunikacji elektronicznej" - sprawa numer: BA.WZP.26.6.32.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia

  24 sierpnia 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Realizację usługi rozbudowy elementów systemu inTELi poprzez zaprojektowanie, dostarczenie, testowanie i wdrożenie w „Platformie prezentującej atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” ” – sprawa numer: BA.WZP.26.6.33.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia

  24 sierpnia 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Wykonania analizy substytucyjności usługi naziemnej telewizji cyfrowej (NTC)" - sprawa numer: BA.WZP.26.6.34.2021

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.23.2021

  23 sierpnia 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy VMware oraz zakup licencji na oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus” – numer sprawy: BA.WZP.26.23.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BP.26.2.2021.10

  23 sierpnia 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup usług doradztwa specjalistycznego na rzecz UKE w przedmiocie związanym z analizą bezpieczeństwa teleinformatycznego i integracji systemów w związku z projektem „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II”.”

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.25.2021

  20 sierpnia 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” - numer sprawy: BA.WZP.26.25.2021.