Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - BA.WZP.26.6.26.2021

  03 sierpnia 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie „Modyfikacji Modelu Popytowo-Kosztowego wraz usługą wsparcia” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.26.2021.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - BA.WZP.26.6.25.2021

  03 sierpnia 2021

  Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie „Badania ankietowego użytkowników sieci światłowodowych” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.25.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.30.2021

  03 sierpnia 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Wykonanie analizy w zakresie interpretacji przepisów określających sposób kwalifikacji działalności gospodarczej jako działalności telekomunikacyjnej i określenie rodzaju danych publikowanych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych” – sprawa numer: BA.WZP.26.5.30.2021.1.