Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.47.2021

  28 września 2021

  Zapytanie ofertowe na "Demontaż KASMON Koszalin, ul. Lelewela 11, Koszalin" - nr sprawy BA.WZP.26.5.47.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.38.2021

  28 września 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Modyfikacja modelu kosztowo-popytowego” - numer sprawy: BA.WZP.26.38.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.46.2021

  27 września 2021

  Zapytanie ofertowe na „Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy samochodem dla pracowników wykonujących kontrole sieci POPC w terenie”- sprawa numer BA.WZP.26.5.46.2021

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.45.2021

  24 września 2021

  Zapytanie ofertowe na usługę "Przygotowanie koncepcji interaktywnej gry symulacyjnej dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli wraz z przygotowaniem próbki rozgrywki, pokazującej jeden moduł rozgrywki wraz ze szczegółowymi scenariuszami i opisami dla prowadzącego"-sprawa numer BA.WZP.26.5.45.2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.28.2021

  24 września 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na Przygotowanie opracowania w formie raportu pn. „Wyzwania regulacyjne rynku pocztowego w Polsce” - numer sprawy: BA.WZP.26.28.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.44.2021

  22 września 2021

  Zapytanie ofertowe na usługę „Przygotowanie filmu i broszury informacyjnej podsumowującej działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wspierające wdrażanie I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” - sprawa numer BA.WZP.26.5.44.2021