Zamówienia publiczne 2022

 • Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.10.2022

  08 lutego 2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej- numer sprawy BA.WZP.26.10.2022

 • Ogłoszenie o zamówieniu- numer BA.WZP.26.11.2022

  08 lutego 2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Centrali UKE z siedzibą w Warszawie oraz Delegatur UKE mających siedziby na terenie kraju przez okres 24 miesięcy- numer sprawy BA.WZP.26.11.2022

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy BA.WZP.26.12.2022

  04 lutego 2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na Usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach, budynkach oraz posesjach wokół budynków użytkowanych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.09.2022

  10 stycznia 2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego "Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju". Sprawa nr BA.WZP.26.09.2022.