Zamówienia publiczne 2022

  • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy BA.WZP.26.15.2022

    08 kwietnia 2022

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa 17 szt. anten logarytmicznie periodycznych do poszukiwania zakłóceń i monitoringu widma radiowego przy pomocy RSP, RSM, nr postępowania BA.WZP.26.15.2022