Zamówienia publiczne 2022

  • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.20.2022 CPD PLI CBD

    03 czerwca 2022

    Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

  • Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022

    02 czerwca 2022

    Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych na zaprojektowanie i zbudowanie Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) oraz wdrożenie e-usługi pn. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS, nr sprawy: BA.WZP.26.21.2022