Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa BA.WZP.26.12.2021

 

Zamawiający działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu odmówili udziału w negocjacjach. W związku z niniejszym dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 06.05.2021 16:25