Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2017 - w zakresie Zadania nr 1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w podziale na dwa zadania” – w zakresie Zadania nr 1. Sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2017.

 
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty publikujemy w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 08.12.2017 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 09:59