Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.28.2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wsparcie eksperckie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu określenia metodyki pomiarów i udziału UKE w procesie kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.28.2017.

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty publikujemy w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 06.11.2017 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 14:24