Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.46.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wykupienie od producenta systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania (maintenance) na posiadane w Urzędzie licencje per CPU dla systemu bazodanowego IBM Informix oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix” - sprawa nr: BAK.WZP.26.46.2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana została w załączonym poniżej pliku. 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 17.12.2018 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018 14:47