Informacja o wyniku postępowania - nr sprawy BA.WZP.26.30.2021

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi utrzymania Systemu FK/KP EGERIA - nr sprawy BA.WZP.26.30.2021  

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ilona Niewęgłowska
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 12.10.2021 09:25