Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.07.2019 14:15 Michał Sobczak publikacja Dokument: Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie – numer sprawy: BA.WZP.26.33.2019.
Kategoria: Zamówienia publiczne