Ogłoszenie o konkursie – numer sprawy: BA.WZP.26.47.2019

Konkurs prowadzony na podstawie art. 110 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz Regulaminu Konkursu na „Platformę  prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” - sprawa nr BA.WZP.26.47.2019.

Etap przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie trwa w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od dnia 27.09.2019) do dnia 28.10.2019r. 30.10.2019 r.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Regulaminu Konkursu, a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! Zamawiający w dniu 25.10.2019 r. dokonał zmiany ogłoszenia, w tym terminu składania wniosków oraz regulaminu. Szczegóły w załaczonych poniżej plikach.

Uwaga!!! Zamawiający w dniu 23.01.2020 r. dokonał zmiany regulaminu. Szczegóły w załaczonym poniżej pliku.

Zamawiający informuje, iż opublikował na stronie pismo - zawiadomienie Uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach przez prace konkursowe (Rozwiązania Konkursowe) w II etapie konkursu, oraz zawierające pozostałe informacje, wraz z ogłoszeniem o wynikach konkursu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych - szczegóły w załączonych poniżej plikach o nazwie: "Pismo do BA WZP 26 47 2019 - o wynikach 2 etapu oraz pozostałe inform" oraz "BA.WZP.26.47.2019 - Ogłoszenie o wynikach konkursu - BZP".

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mariusz Czyżak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 27.09.2019 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2020 14:21