Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
06.07.2022 14:33 Ilona Niewęgłowska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
06.07.2022 14:32 Ilona Niewęgłowska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
08.06.2022 13:54 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
08.06.2022 13:07 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
06.06.2022 11:25 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.06.2022 12:52 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.06.2022 12:00 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.21.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.06.2022 11:50 Rafał Ginszt publikacja Dokument: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
Kategoria: Zamówienia publiczne