Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.18.2022 Ruchome stacje pomiarowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP) zabudowanych na samochodach typu Furgon. Przy wykorzystaniu RSP wykonywane będą pomiary parametrów emisji radiowych, lokalizacja zakłóceń, monitoring widma elektromagnetycznego oraz inne statutowe działania Prezesa UKE.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 20.06.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godzinie 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W dniu 31.05.2022 r. Zamawiający zamieścił Zmianę nr 1 treści SWZ.

Uwaga! W dniu 13.06.2022 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśniania nr 1 oraz mianę nr 2 treści SWZ wraz z aktualnym załacznikiem nr 9 do SWZ (wzór umowy).

Uwaga! W dniu 17.06.2022 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 2 oraz zmianę nr 3 treści SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 24.06.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godzinie 11:00.

Uwaga! W dniu 20.06.2022 r. Zamawiający zamieścił sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE.

Uwaga! W dniu 24.06.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Uwaga! W dniu 24.06.2022 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Uwaga! W dniu 01.07.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 16.05.2022 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2022 12:58