Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
04.08.2022 08:42 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.06.2022 10:43 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.06.2022 14:36 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.06.2022 10:58 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
01.06.2022 14:24 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
31.05.2022 12:23 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
26.05.2022 11:55 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
24.05.2022 14:15 Sylwia Walewska modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.05.2022 16:15 Sylwia Walewska publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE
Kategoria: Zamówienia publiczne