Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.25.2022 Dostawa odbiornika pomiarowego i systemu wlan

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiornika pomiarowego do badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz aparatury i oprogramowania pomiarowego umożliwiającego wykonywanie zautomatyzowanych pomiarów urządzeń radiowych.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części zamówienia:

1. Dostawa odbiornika pomiarowego do badań kompatybilności elektromagnetycznej.

2. Dostawa aparatury i oprogramowania pomiarowego umożliwiającego wykonywanie zautomatyzowanych pomiarów urządzeń radiowych.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Portalu e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 26.09.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godzinie 11:00.

 

UWAGA!!! W dniu 19.09.2022 r. zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania z dn. 19.09.2022 r.

UWAGA!!! W dniu 26.09.2022 r. została zamieszczona informacja o kwocie przeznaczonej na sfonansowanie zamówienia.

UWAGA!!! W dniu 26.09.2022 r. została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

UWAGA!!! W dniu 28.09.2022 r. zostało zamieszczone zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 29.08.2022 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2022 11:49