Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.31.2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gmina Strachówka, województwo mazowieckie.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 21.10.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w dn. 2.11.2022r.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 13.10.2022 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2022 13:51