Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.35.2022

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 31.10.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 11:00.

Uwaga: W dniu 25.10.2022 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.

Uwaga: W dniu 31.10.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Uwaga: W dniu 31.10.2022 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Uwaga: W dniu 07.11.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 21.10.2022 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2022 11:56