Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.38.2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie usługi pomocy technicznej i gwarancji producenta dla posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zapór sieciowych firmy CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast (4 sztuki urządzeń plus wirtualna konsola zarządzająca) wraz z usługą aktualizacji sygnatur dla modułów: Application Control, Anti-virus, Anti-bot, URL Filtering, IPS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Załączniku nr 1 do SWZ.

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Portalu e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 28.11.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2022 r. o godzinie 11:00.

 

UWAGA! W dniu 16.11.2022 r. został zamieszczony plik: Zmiana treści SWZ z dn. 16.11.2022 r.

UWAGA! W dniu 28.11.2022 r. został zamieszczony plik: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA! W dniu 28.11.2022 r. został zamieszczony plik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 31.10.2022 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2022 12:54