Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
02.03.2022 13:59 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.13.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.03.2022 13:58 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.13.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.03.2022 12:29 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.13.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.03.2022 10:08 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.13.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne
22.02.2022 12:25 Urszula Wysocka publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.13.2022
Kategoria: Zamówienia publiczne