Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy BA.WZP.26.15.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa 17 szt. anten logarytmicznie periodycznych do poszukiwania zakłóceń i monitoringu widma radiowego przy pomocy RSP, RSM, nr postępowania BA.WZP.26.15.2022.

Sposób i termin złożenia ofert.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP iudostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20/04/2022 r. do godz.10:00.
Termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20/04/2022 r. o godz. 11:00.
Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga. W dniu 20.04.2022 r. Zamawiający zamieścił informcję o kwocie na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Uwaga. W dniu 20.04.2022 r. Zamawiający zamieścił informcję z otwarcia ofert.

Uwaga. W dniu 12.05.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 08.04.2022 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 10:41