Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.26.2019

Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na  „Świadczenie usługi ochrony fizycznej w obiekcie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - sprawa numer: BA.WZP.26.26.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17/06/2019 r. 19/06/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 17/06/2019 r. 19/06/2019 r. o godz. 11:30.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 1.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu (w skrócie Ogłoszenia), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 11/06/2019 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 13/06/2019 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienił termin składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załaczonym pliku.

Uwaga!!! W dniu 17/07/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 01/08/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o udzieleniu przedmiotowego zamówienia publicznego.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 31.05.2019 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2019 08:04