Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
09.11.2021 08:33 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
05.11.2021 12:14 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
04.11.2021 14:48 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
04.11.2021 11:21 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
04.10.2021 09:45 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
04.10.2021 09:35 Rafał Ginszt publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne