Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.40.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów wraz z opracowaniem wyników badania”. Sprawa numer: BA.WZP.26.40.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09/09/2019 r. do godz. 10:15.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 09/09/2019 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 05/09/2019 r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 09/09/2019 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 02/10/2019 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 29.08.2019 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2019 13:30