Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.40.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i wykonanie dwóch badań rocznych czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.40.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09/11/2021 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09/11/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

Uwaga! Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Uwaga! W dniu 18.11.2021 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 08.10.2021 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2021 17:21