Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
21.12.2020 20:31 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
14.12.2020 20:23 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
25.11.2020 17:22 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
20.11.2020 16:45 Michał Sobczak publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne